Monark - alla borde färdras kungligt

Så tänker man på Monark idag- och så tänkte gamle Birger Svensson när han startade sin lilla cykelfirma 1908. Under årens lopp har samhället förändrats och cykelns roll i folkhemmet med det. Än idag är Monark svenska folkets cykel och som tar med sig kungligheterna in i vårt andra århundrade. Nya svenskar och nya tider kräver nya cyklar.

Monark ingår idag i koncernen Cykeleurope i Sverige och är ett systerföretag till Crescent.

6,295.00 kr
7,995.00 kr
7,995.00 kr
19,995.00 kr
8,995.00 kr
8,995.00 kr
8,995.00 kr